בריאות נפשית לנשים

בריאות נפשית היא גם בריאות.  

الصحة النفسية ايضا للنساء  

גם לנשים מגיעה בריאות.

 :מטרות הפרוייקט הן

קודם כל לאפשר לנשים לקבל את העזרה המיידית לה הן זקוקות בעזרת שהות בבית מאזן

לתמוך בנשים שבמקרה לא בקופת החולים ״הנכונה״ ושאין להן את המשאבים לממן לעצמן טיפול טוב ואיכותי עבור עצמן. 

הגדלת המודעות לחלופות האשפוז הפסיכיאטרי הקיימות כיום בארץ. במטרה שיקומו עוד בתים מאזנים שיתנו מענה שיקומי טוב יותר למי שנמצא.ת במשבר

לגרום לכך שעד סוף שנת 2021 תהיה בריאות נפשית שווה גם לנשים, הכוללת גם חלופות אשפוז פסיכאטרי ראויות ומטיבות בכל קופות החולים.

בריאות נפשית היא גם בריאות. 

الصحة النفسية ايضا للنساء 

קופות החולים מסבסדות בצורה חלקית בתים מאזנים וחלופות אשפוז פסיכיאטרי ברחבי הארץ. 

הקופה הגדולה בארץ, קופת הכללית, לא דואגת לנשים כרגע. 

כלומר יש כיום בישראל בשנת 2020 אפליה מגדרית בתחום בריאות הנפש והשיקום. 

ביחד איתך נוכל להגיע ליעד הפרוייקט